Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2018

Hallinnon tutkimuksen seura ja Kunnallistieteen yhdistys järjestävät yhteistyössä hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät Lapin yliopistossa 14.-16.11.2018. Tiedepäivien teemana on "Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio - tahdon asia". Hallinnon keskeisiin reformeihin liittyy vahvoja toiveita ja odotuksia organisaatioiden tehokkuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Lopulta muutokset kuitenkin todennetaan palvelujen laadussa, saatavuudessa ja kansalaisten roolissa palveluiden käyttäjinä.

Vuoden Pro Gradu -tutkielma ja väitöskirja palkittiin jälleen hallinnon tutkimuksen tiedepäivillä

Vuodesta 2003 Hallinnon Tutkimuksen Seura on palkinnut vuoden parhaan hallintotieteellisen pro gradu tutkielman. Raati valitsi tämän vuoden parhaaksi hallintotieteelliseksi graduksi: Sirkku-Marja Nikander (Itä-Suomen yliopisto) ”Kun työssä on imua, on myös elämässä imua”. Terveydenhuollon työntekijöiden työn imun kokemuksia positiivisen psykologian keskiössä. Arviointikriteerit ovat jäsentyneet vuosien aikana, mutta pitkään käytössä oleva mittaristo myötäilee Suomen Akatemian tutkimuksen arviointikriteereitä.

Hallinnon Tutkimuksen Päivillä jaettiin palkintoja

Hallinnon Tutkimuksen Päivät järjestettiin tänä vuonna 24.11.-25.11.2016. Päivillä jaettiin perinteeksi muodostunut parhaan pro gradu -tutkielman palkinto. Lisäksi päivillä jaettiin uusina palkintoina parhaan väitöskirjan palkinto sekä päivien paras työryhmäpaperi, jonka tarkoituksena on erityisesti ollut kannustaa tutkijan uran alkupuolella olevia tutkijoita.

Parhaan pro gradu -tutkielman ja parhaan väitöskirjan valitsi erilliset arviointiraadit. Työryhmäpapereita sen sijaan arvioivat työryhmien vetäjät. 

Hallinnon Tutkimuksen Päivillä jaetaan tänä vuonna palkintoja

Hallinnon Tutkimuksen Päivät järjestetään tänä vuonna 24.11.-25.11.2016. Perinteisesti päivillä on palkittu ansioitunut pro gradu -tutkielma.  Tänä vuonna seuran johtokunta on lisäksi päättänyt myös ansiokkaan väitöskirjan ja työryhmäpaperin, nyt ensimmäistä kertaa.

Palkittavat pro gradu -tutkielman ja väitöskirjan valitsee erilliset toimikunnat. Työryhmäpapereita arvioivat työryhmien vetäjät. Palkitut työt julkaistaan seuran verkkosivuilla sekä Facebookissa.

Seuran kevätkokous pidetään torstaina 12.5.2016 Helsingissä

Hallinnon Tutkimuksen Seuran kevätkokous pidetään torstaina 12.5. klo 11.30-12.30. Kokouspaikkana on Valtiovarainministeriön kokouskeskus Helsingissä.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestään myös seminaari teemalla ”Haastava tulevaisuus – mistä yhteinen suunta?”. Tilaisuuden järjestäjinä seuran lisäksi toimivat Valtiovarainministeriö ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuksista löytyy täältä.

 

Työryhmäehdotuksia Hallinnon Tutkimuksen Päiville otetaan vastaan!

Seuraava Hallinnon Tutkimus- lehti julkaistaan toukokuussa

Tiedoksi, että Hallinnon Tutkimus-lehden 1/2016 numero julkaistaan maaliskuun 2016 sijasta toukokuussa 2016, koska lehden painotalo on vaihtunut. Lehden toimitus ja Hallinnon Tutkimuksen Seura pahoittelevat viivästystä.

Liity Hallinnon Tutkimuksen Seuran jäseneksi!

Hallinnon Tutkimuksen Seuran jäseneksi voi liittyä  täyttämällä oheisen lomakkeen. Lisätietoa jäsenyydestä löydät täältä.

Verkkosivuja päivitetään

Päivitämme verkkosivuja parhaillaan. Tarkoituksena on luoda Hallinnon Tutkimuksen Seuralle uudenaikaisemmat, toimivammat ja interaktivisemmat sivut.

Meitä voi seurata myös Facebookissa!

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitus

Professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta ja erikoistutkija Marika Kylänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on valittu Hallinnon Tutkimus lehden toimitukseen vuosiksi 2016-2018.

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä referee -julkaisu, jossa julkaistaan tieteellisiä artikkeleja julkisen, yritysten ja järjestöjen hallinnon, johtamisen ja organisoinnin tutkimuksesta. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen.

Pages

Subscribe to Hallinnon Tutkimuksen Seura ry RSS