Hallinnon Tutkimus -lehti

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jossa julkaistaan julkiseen hallintoon sekä yrityksen ja järjestöjen hallintoon kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Temaattisesti lehdessä julkaistavat artikkelit ja muut kirjoitukset käsittelevät hallintoon, organisointiin tai johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka lehden pääpaino on julkisen hallinnon ja johtamisen ominaiskysymyksissä, siinä voidaan julkaista myös yrityksen johtamiseen tai ns. kolmannen sektorin organisaatioiden teemoihin kytkeytyviä artikkeleita. Lehdessä julkaistavilta vertaisarvioiduilta artikkeleilta edellytetään, että ne tuottavat uutta tietoa tai uusia näkökulmia käsittelemäänsä aihepiiriin, ja näin osaltaan kontribuoivat aiheesta käytävää tieteellistä keskustelua.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hallinnon Tutkimus –lehdellä on käytössään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus (www.tsv.fi/tunnus). Tunnusta voivat käyttää ne, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus ja se voidaan merkitä niihin artikkeleihin, jotka on arvioinut vähintään kaksi toimituskuntaan kuulumatonta asiantuntijaa. Painetun lehden tilaushinta kotimaahan on 45 euroa ja ulkomaille tilattaessa 49 euroa. Seuran jäsenet saavat lehden postitse jäsenetuna, joka sisältyy seuran jäsenmaksuun.

Hallinnon Tutkimus -lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. 

 

Hallinnon Tutkimus -lehdet sähköisessä muodossa

Hallinnon Tutkimus -lehden uudet numerot julkaistaan kaikille avoimina sähköisessä muodossa osoitteessa https://journal.fi/hallinnontutkimus. Lisäksi Journal.fi-palvelussa julkaistaan ne aiempien vuosikertojen artikkelit, joiden uudelleenjulkaisuun on saatu kirjoittajien lupa. Artikkelien perustiedot ja englanninkieliset abstraktit toimitetaan myös PA@ BABEL -tietokantaan, joka pyrkii parantamaan eurooppalaisilla kielillä julkaistavien ei-englanninkielisten tutkimusten näkyvyyttä. Lehtitilauksiin ja laskutuskyselyihin vastaa jäsensihteeri (jasensihteeri@hallinnontutkimus.fi).

 

Hallinnon Tutkimus Julkaisufoorumin tasoluokituksessa 2

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu neljälle tasolle (0-3) Tieteellisten seurojen valtuuskunnan ylläpitämän Julkaisufoorumin (JUFO) toimesta. JUFO on kotimainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä.

Kotimaisten lehtien on mahdollista saavuttaa korkeintaan taso kaksi. Tasolle kaksi on luokiteltu sellaisia johtavia suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin tai historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. JUFO-luokituksen viimeisin päivitysarviointi on toteutettu vuonna 2022. Hallinnon Tutkimus on arvioitu tasolle 2 (JUFO 2).

 

Käsikirjoituksen lähettäminen ja ohjeet: 

Käsikirjoituksen voit lähettää Journal.fi -sivustolla, jolta löydät myös tarvittavat ohjeet.

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitus

Päätoimittaja
Harri Jalonen
Vaasan yliopisto
Johtamisen akateeminen yksikkö

Toimitussihteeri
Tomi Niemi
Vaasan yliopisto
Johtamisen akateeminen yksikkö

Toimitussihteeri
Jari Autioniemi
Vaasan yliopisto
Johtamisen akateeminen yksikkö

Toimituksen sähköposti

toimitus@hallinnontutkimus.fi (Huom. käsikirjoitukset lähetetään Journal.fi -palvelun kautta)

Lehden irtonumeroiden tilaaminen

Hallinnon Tutkimus -lehdestä on mahdollista tilata irtokappaleita. Lisätietoa irtokappaleista löytyy täältä. Irtokappaleita koskeviin kysymyksiin vastaa jäsensihteeri: jasensihteeri@hallinnontutkimus.fi.