Toimitusprosessi

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitusprosessi

Hallinnon Tutkimus lehteen julkaistavaksi tarkoitettu materiaali lähetetään toimitukselle osoitteessa https://journal.fi/hallinnontutkimus/about/submissions.

Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä. Yhdessä päätoimittajan kanssa toimitussihteerit huolehtivat, että lehti ilmestyy aikataulun mukaisesti ja yleisten toimitusvaatimusten mukaan moitteettomasti. Päätoimittajan ja toimitussihteerien tukena on lehden toimitusneuvosto, joka koostuu kokeneista hallinnon tutkijoista.

Käytännössä hallinnon tutkimuksen tiedetaustan omaavat päätoimittaja ja toimitussihteerit pohtivat julkaisuprosessin aloittamista jokaisen materiaalin osalta. Materiaalien tulee täyttää hallinnon tutkimukselliset ja lehden profiiliin sopivat ehdot.

Tieteellisille artikkeleille on asetettu erityiset vertaisarvioinnin kriteerit. Tieteellisten artikkeleiden osalta pohditaan lehden toimituksessa hyvin huolellisesti, että aloitetaanko julkaisuprosessi vai ei. Julkaisuprosessin aloittaminen voidaan evätä, jos artikkeli ei ole temaattisesti hallinnon tutkimuksen piirissä, artikkeli tai sen osa on esimerkiksi julkaistu jo muualla, artikkeli on arvioitavana muualla, tai artikkeli ei täytä sille asetettuja muoto- ja laajuusvaatimuksia. Päätoimittaja tekee lopullisen päätöksen julkaisuprosessin aloittamisesta ja voi tarvittaessa konsultoida asiassa lehden toimitusneuvostoa.

Jokaiselle tieteelliselle artikkelille valitaan vähintään kaksi riippumatonta vertaisarvioitsijaa ja arviointi toteutetaan kaksoissokkomenetelmällä. Vertaisarvioitsijat toimittavat käsikirjoituksen arvioinnin määrämuotoisella arviointilomakkeella. Vertaisarvioitsijoiden odotetaan kirjoittavan lausuntonsa neljän viikon kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Mikäli sama käsikirjoitus lähetetään toiselle arviointikierrokselle samalle arvioitsijalle, on lausunto toimitettava kolmen viikon kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Vertaisarvioitsijoiden lausunnoissa annetaan kehittämis-, korjaus- ja parannusehdotuksia käsikirjoituksen työstämiseksi julkaistavaksi artikkeliksi sekä otetaan kantaa artikkelin jatkosta. Käytännössä artikkelin jatkon suhteen on neljä vaihtoehtoa:

  • A - Käsikirjoitus on erittäin korkea-tasoinen ja se voidaan julkaista sellaisenaan 
  • B - Käsikirjoitus on korkeatasoinen ja se voidaan hyväksyä vähäisin muutoksin ilman uutta arviointikierrosta
  • C - Käsikirjoitukseen tarvitaan merkittäviä muutoksia. Korjattu käsikirjoitus lähetetään uudelle arviointikierrokselle
  • D - Käsikirjoitus ei ole hyväksyttävissä.

Vain hyvin harvoin tieteelliseksi artikkeliksi aiottu käsikirjoitus voidaan hyväksyä sellaisenaan julkaistavaksi. Yleensä artikkelia muokataan ja kehitetään vertaisarvioitsijoiden kommenttien ja suositusten pohjalta yhden tai useamman kerran. Korjaukset on tehtävä toimituksen antamassa määräajassa (yleensä 3-4 viikkoa). Hyväksyntään vaaditaan pääsääntöisesti kaksi artikkelin julkaisemista puoltavaa lausuntoa. Rajatilanteissa ratkaisun tekee päätoimittaja ja hänellä on mahdollisuus neuvotella lehden toimitusneuvoston kanssa.

Päätoimittaja päättää lehden seuraavan numeron artikkelit ja lehden muun sisällön. Kun lehden aineisto on lyöty lukkoon, alkaa niin kutsuttu esitaittovaihe, jolloin kirjoitukset taitetaan erikseen lehden formaattiin ja nämä taittovedokset lähetetään kirjoittajille tarkistettaviksi. Tällä välin taittaja kasaa esitaittovedokset oikeaan järjestykseen kokonaiseksi lehdeksi. Kirjoittajien tekemien viimeisten korjausten ja muokkausten jälkeen toimitussihteerit käyvät läpi julkaistavan lehden ja tekevät viimeiset tekniset korjaukset yhdessä taittajan kanssa. Taitetut sivut ja aineisto lähetetään lehden painopaikkaan, josta se postitetaan noin kolmen viikon kuluessa tilaajille ja irtomyyntipisteisiin. Lehden ilmestyttyä postitetaan tekijäkappaleet (kaksi kappaletta) jokaiselle kirjoittajalle. Lehti ilmestyy samaan aikaan myös sähköisenä open access -julkaisuna osoitteessa https://journal.fi/hallinnontutkimus/.