Jäsenkysely Hallinnon Tutkimus -lehden julkaisemisesta

Seura toteutti jäsenkyselyn 4.-28.10.2019 kartoittaakseen jäsenistön näkemyksiä Hallinnon Tutkimus -lehden julkaisemisesta tulevaisuudessa. Jäsenrekisterin kautta lähetettyyn kyselyyn vastasi 76 jäsentä (11 % koko jäsenistöstä). Vastausten perusteella lehti on jäsenistölle tärkeä jäsenetu, ja 61 prosenttia vastanneista toivoo saavansa lehden jatkossakin painettuna. Lehden sähköistä julkaisemista ja avointa saatavuutta halutaan kuitenkin edistää painetun lehden rinnalla: 58 prosenttia vastanneista toivoo lehden olevan sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla heti sen ilmestyttyä, ja 57 prosenttia on valmis maksamaan nykyisen jäsenmaksun saadakseen painetun lehden, vaikka lehti olisi saatavilla avoimesti sähköisenä.

Kyselyn perusteella seuran johtokunta on päättänyt jatkaa Hallinnon Tutkimus -lehden julkaisemista painettuna toistaiseksi. Vuoden 2020 alusta lehti ilmestyy lisäksi sähköisenä open access -julkaisuna Journal.fi-palvelussa.

Lämmin kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille! Kyselyn tuloksiin voit tutustua tarkemmin tästä