Toimitusprosessi

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitusprosessi

Hallinnon Tutkimus lehteen julkaistavaksi tarkoitettu materiaali lähetetään lehden toimitussihteerille. Toimitussihteerille tulevat kaikki materiaalit eli artikkelit, katsaukset, keskustelupuheenvuorot, kirja-arviot, lectiot, ilmoitukset ym. lähetetään useimmiten sähköpostitse. Perinteisempi paperinen postilähetys on myös mahdollista. Lehdellä on oma sähköpostiosoite, jonka kautta lehden toimitustyötä hoidetaan.

Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja toimitussihteeri huolehtii, että lehti ilmestyy aikataulun mukaisesti ja yleisten toimitusvaatimusten mukaan moitteettomasti. Päätoimittajan ja toimitussihteerin tukena on lehden toimitusneuvosto, joka koostuu kokeneista hallinnon tutkijoista. Päätoimittaja ja toimitussihteeri käsittelevät julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin toimituskunnan kokouksissa, joita on kuusi kertaa vuodessa. Yhdessä kokouksessa käsitellään kaikki edellisen kokouksen jälkeen saapuneet materiaalit. Käytännössä hallinnon tutkimuksen tiedetaustan omaavat päätoimittaja ja toimitussihteeri pohtivat julkaisuprosessin aloittamista jokaisen materiaalin osalta. Materiaalien tulee täyttää hallinnon tutkimukselliset ja lehden profiiliin sopivat ehdot. Erityisesti tieteelliset artikkelit ja niitä hieman kevyemmät katsaukset ovat arvioinnin kohteina.

Tieteellisille artikkeleille on asetettu erityiset vertaisarvioinnin kriteerit. Tieteellisten artikkeleiden osalta pohditaan lehden toimituksessa hyvin huolellisesti, että aloitetaanko julkaisuprosessi vai ei. Julkaisuprosessin aloittaminen voidaan evätä, jos esimerkiksi artikkeli ei ole hallinnon tutkimuksellinen, artikkeli tai sen osa on esimerkiksi julkaistu jo muualla, artikkeli on arvioitavana muualla, artikkeli ei täytä sille asetettuja muoto- ja laajuusvaatimuksia, jne. Päätoimittaja tekee lopullisen valinnan julkaisuprosessin aloittamisesta ja voi tarvittaessa pyytää toimitusneuvoston mielipidettä.

Jokaiselle tieteelliselle artikkelille valitaan vähintään kaksi anonyymia, ulkopuolista ja riippumatonta vertaisarvioitsijaa, jotka ovat joko toimituskunnan jäseniä tai useimmiten sen ulkopuolelta kommentoimaan pyydettyjä ao. artikkelin tematiikan vertaisarvioitsijoita. Ulkopuoliset, riippumattomat vertaisarvioitsijat lukevat ja kommentoivat artikkelin sisältöä ja muotoa. Huolellisen tutustumisensa jälkeen vertaisarvioitsijat esittelevät artikkelin lehden toimitukselle käymällä sen läpi yksityiskohtaisesti ja antaen kommenttinsa kirjallisena määrämuotoiselle arviointilomakkeelle. Vertaisarvioitsijoiden odotetaan kirjoittavan lausuntonsa kuuden viikon kuluessa. Vertaisarvioitsijoiden lausunnoissa annetaan kehittämis-, korjaus- ja parannusehdotuksia käsikirjoituksen työstämiseksi julkaistavaksi artikkeliksi sekä otetaan kantaa artikkelin jatkosta. Käytännössä artikkelin jatkon suhteen on neljä vaihtoehtoa eli pääsääntöisesti:

  • käsikirjoitus on hyväksytty ja julkaisukelpoinen lähes sellaisenaan.
  • käsikirjoitusta on hyväksyttävissä, mutta sitä on muokattava ja siihen suositellaan uutta arviointia.
  • käsikirjoitusta ei voida vielä hyväksyä, siinä paljon kehitettävää ja siihen on tehtävä huomattavia korjauksia. Kirjoitukseen vaaditaan myös uutta arviointia.
  • käsikirjoitus ei ole hyväksyttävissä ja se ei ole julkaisukelpoinen.

Harvoin tieteellinen artikkeli on lähes sellaisenaan valmis julkaistavaksi. Yleensä artikkelia muokataan ja kehitetään vertaisarvioitsijoiden kommenttien ja suositusten pohjilta. Nämä korjaus- ja muokkauskierrokset vievät aikaa yleensä muutamia kuukausia, jonka jälkeen artikkelit (ts. niiden kehittämisen ja tyypillisesti uuden arviointikierroksen jälkeen) joko hyväksytään tai niitä ei hyväksytä julkaistavaksi. Hyväksyntään vaaditaan kaksi artikkelin julkaisemista puoltavaa lausuntoa. Rajatilanteissa ratkaisun tekee päätoimittaja ja hänellä on mahdollisuus neuvotella lehden toimitusneuvoston kanssa.

Päätoimittaja päättää lehden seuraavan numeron artikkelit ja muun täydentävän sisällön. Artikkeleissa on lyhyet abstraktit, jotka toimitetaan kielenkääntäjälle käännettäväksi. Kun lehden aineisto on lyöty lukkoon, alkaa niin kutsuttu esitaittovaihe, jolloin kirjoitukset taitetaan erikseen lehden formaattiin ja nämä taittovedokset lähetetään kirjoittajille tarkistettaviksi. Tällä välin taittaja kasaa esitaittovedokset oikeaan järjestykseen kokonaiseksi lehdeksi. Kirjoittajien tekemien viimeisten korjausten ja muokkausten jälkeen toimitussihteeri oikolukee koko lehden ja tekee sen jälkeen viimeiset tekniset korjaukset yhdessä taittajan kanssa. Taitettujen sivujen ja kansien aineisto lähetetään lehden painopaikkaan. Hallinnon Tutkimus lehti postitetaan noin kolmen viikon sisällä tilaajille ja irtomyyntipisteisiin. Lehden ilmestyttyä postitetaan tekijäkappaleet eli kaksi kappaletta jokaiselle kirjoittajalle.