Hallinnon Tutkimus -lehti

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jossa julkaistaan julkiseen hallintoon sekä yrityksen ja järjestöjen hallintoon kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hallinnon Tutkimus -lehti on ottanut käyttöönsä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen (www.tsv.fi/tunnus). Tunnusta voivat käyttää ne, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus ja se voidaan merkitä niihin artikkeleihin, jotka on arvioinut vähintään kaksi toimituskuntaan kuulumatonta asiantuntijaa. Lehden tilaushinta vuodelle 2018 kotimaahan on 45 euroa ja ulkomaille tilattaessa 49 euroa. Seuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna sisältyen jäsenmaksuun.

Hallinnon Tutkimus -lehdet sähköisessä muodossa

Hallinnon Tutkimus -lehden aineistot ovat saatavilla vuosikerrasta 2004 alkaen myös sähköisessä muodossa Elektra-palvelun kautta. Lehden sähköisessä julkaisussa noudatetaan vuoden karenssia siten, että esimerkiksi numero 1/2014 julkaistaan Elektra-palvelussa painetun lehden 1/2015 ilmestymisen jälkeen. Lehden aineistot löytyvät löytyvät tällä hetkellä Arto-tietokannan ja Elektran oman tietokannan kautta. Aineistot ovat käytettävissä Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa laitoksissa. Artikkelien perustiedot ja englanninkieliset abstraktit toimitetaan myös PA@ BABEL -tietokantaan, joka pyrkii parantamaan eurooppalaisilla kielillä julkaistavien ei-englanninkielisten tutkimusten näkyvyyttä. Lehtitilauksiin ja laskutuskyselyihin vastaa jäsensihteeri Kaisa Kurkela, jasensihteeri(at)hallinnontutkimus.fi.

Hallinnon Tutkimus Julkaisufoorumin tasoluokitukseen 2

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle. Tasolle kaksi on keväällä 2012 luokiteltu sellaisia johtavia suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin tai historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. Julkaisufoorumin paneelit ovat kevään 2012 aikana tarkistaneet tieteellisten lehtien tasoluokituksia ja nostaneet tasolle kaksi noin 20 julkaisua, myös Hallinnon Tutkimus -aikakauskirjan. Lisätietoja löydät Julkaisufoorumin verkkosivuilta julkaisufoorumi.fi.

Ohjeita kirjoittajalle ja toimitusprosessi

Ohjeet kirjoittajalle löytyy täältä. Tietoa toimitusprosessista löytyy täältä.

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitus vuoden 2019 alusta

Päätoimittaja
Jussi Kivistö
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimitussihteeri
Kaisa Kurkela
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimitussihteeri
Ulriika Leponiemi
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimituksen sähköposti

toimitus(ät)hallinnontutkimus.fi

Lehden irtonumeroiden tilaaminen

Hallinnon Tutkimus -lehteä on mahdollista tilata irtokappaleita. Lisätietoa irtokappaleista löytyy täältä. Irtokappaleita koskeviin kysymyksiin vastaa jäsensihteeri (jasensihteeri(ät)hallinnontutkimus.fi).