Hallinnon Tutkimus -lehti

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jossa julkaistaan julkiseen hallintoon sekä yrityksen ja järjestöjen hallintoon kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Temaattisesti lehdessä julkaistavat artikkelit ja muut kirjoitukset käsittelevät hallintoon, organisointiin tai johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka lehden pääpaino on julkisen hallinnon ja johtamisen ominaiskysymyksissä, siinä voidaan julkaista myös yrityksen johtamiseen tai ns. kolmannen sektorin organisaatioiden teemoihin kytkeytyviä artikkeleita. Lehdessä julkaistavilta vertaisarvioiduilta artikkeleilta edellytetään, että ne tuottavat uutta tietoa tai uusia näkökulmia käsittelemäänsä aihepiiriin, ja näin osaltaan kontribuoivat aiheesta käytävää tieteellistä keskustelua.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hallinnon Tutkimus –lehdellä on käytössään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus (www.tsv.fi/tunnus). Tunnusta voivat käyttää ne, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus ja se voidaan merkitä niihin artikkeleihin, jotka on arvioinut vähintään kaksi toimituskuntaan kuulumatonta asiantuntijaa. Painetun lehden tilaushinta vuodelle 2019 kotimaahan on 45 euroa ja ulkomaille tilattaessa 49 euroa. Seuran jäsenet saavat lehden postitse jäsenetuna, joka sisältyy seuran jäsenmaksuun.

Hallinnon Tutkimus -lehdet sähköisessä muodossa

Hallinnon Tutkimus -lehden uudet numerot vuodesta 2019 alkaen julkaistaan kaikille avoimina sähköisessä muodossa osoitteessa https://journal.fi/hallinnontutkimus. Lisäksi Journal.fi-palvelussa julkaistaan ne aiempien vuosikertojen artikkelit, joiden uudelleenjulkaisuun on saatu kirjoittajien lupa. Kaikki vuosien 2004-2018 aineistot ovat saatavilla myös Elektra-palvelusta: https://www.doria.fi/handle/10024/33697.  Nämä vanhemmat aineistot löytyvät myös Finnan kautta, ja ne ovat käytettävissä Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa laitoksissa. Artikkelien perustiedot ja englanninkieliset abstraktit toimitetaan myös PA@ BABEL -tietokantaan, joka pyrkii parantamaan eurooppalaisilla kielillä julkaistavien ei-englanninkielisten tutkimusten näkyvyyttä. Lehtitilauksiin ja laskutuskyselyihin vastaa jäsensihteeri Hanna-Kaisa Pernaa (jasensihteeri(ät)hallinnontutkimus.fi).

Hallinnon Tutkimus Julkaisufoorumin tasoluokituksessa 2

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu neljälle tasolle (0-3) Tieteellisten seurojen valtuuskunnan ylläpitämän Julkaisufoorumin (JUFO) toimesta. JUFO on kotimainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä.

Kotimaisten lehtien on mahdollista saavuttaa korkeintaan taso kaksi. Tasolle kaksi on keväällä 2012 luokiteltu sellaisia johtavia suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin tai historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. JUFO-luokituksen viimeisin päivitysarviointi on toteutettu vuonna 2018.  Tässä 2019 alusta voimaan tulleessa arvioinnissa Hallinnon Tutkimus arviointiin aikaisempien päivitysten tapaan tasolle 2 (JUFO 2).

 

Käsikirjoituksen lähettäminen ja ohjeet: 

Käsikirjoituksen voit lähettää Journal.fi -sivustolla, jolta löydät myös tarvittavat ohjeet.

Hallinnon Tutkimus -lehden toimitus

Päätoimittaja
Jussi Kivistö
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimitussihteeri
Kaisa Kurkela
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimitussihteeri
Johanna Liljeroos-Cork
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Toimituksen sähköposti

toimitus@hallinnontutkimus.fi (Huom. käsikirjoitukset lähetetään Journal.fi -palvelun kautta)

Lehden irtonumeroiden tilaaminen

Hallinnon Tutkimus -lehdestä on mahdollista tilata irtokappaleita. Lisätietoa irtokappaleista löytyy täältä. Irtokappaleita koskeviin kysymyksiin vastaa jäsensihteeri: jasensihteeri@hallinnontutkimus.fi.