Vuoden Pro Gradu -tutkielma ja väitöskirja palkittiin jälleen hallinnon tutkimuksen tiedepäivillä

Vuodesta 2003 Hallinnon Tutkimuksen Seura on palkinnut vuoden parhaan hallintotieteellisen pro gradu tutkielman. Raati valitsi tämän vuoden parhaaksi hallintotieteelliseksi graduksi: Sirkku-Marja Nikander (Itä-Suomen yliopisto) ”Kun työssä on imua, on myös elämässä imua”. Terveydenhuollon työntekijöiden työn imun kokemuksia positiivisen psykologian keskiössä. Arviointikriteerit ovat jäsentyneet vuosien aikana, mutta pitkään käytössä oleva mittaristo myötäilee Suomen Akatemian tutkimuksen arviointikriteereitä. Yleiskriteerinä se, että palkittava työ edustaa nimenomaan hallintotieteitä ja on tehty hallintotieteellisessä tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa. Arvioitsijat käyttävät arviointinsa perustana seuraavia kuutta kriteeriä:

1. Tutkimusaiheenmerkittävyys hallintotieteessä

2. Tutkimusaineiston laatu ja riittävyys

3. Tutkimuksen teoreettinen taso

4. Tutkimuksen menetelmällinen taso

5. Tutkimuksen tieteellinen kieliasu

6. Muut tekijät

Raati kuvaa voitokasta työtä seuraavasti:

Tutkija osoittaa lukeneisuutensa tavalla ja laajuudessa joka on pro-gradututkielmille erittäin poikkeuksellinen. Tutkija kykenee analysoimaan aineistoaan innovatiivisesti hyödyntämällä samanaikaisesti narratiivista analyysiä ja diskurssianalyysiä. Aineiston koko on riittävä, joskaan ei poikkeuksellisen laaja. Analyysi ja tehdyt johtopäätökset ovat osuvia, suhteuttaminen aiempaan teoriaan olisi voinut olla laajempaa, etenkin kun otetaan huomioon kirjallisuuskatsauksen valtava koko.

 

Vuoden väitöskirjan palkinnon korjasi tänä vuonna Yohannes Mehari työllään "Governance Reform in the Ethiopian Higher Education System". Väitöskirja tarkastelee etiopialaisen yliopiston toimintaa NPM-uudistusten paineessa. Työn lähtökohtana ja tuloksena on kritiikki BMT-välineitä kohtaan. Kuitenkin esimerkiksi vaikuttavuuden tulisi olla kaikkien organisaatioiden ydinasia: opinnoilla on merkitystä opiskelijan elämässä myös yliopiston jälkeen. Vastaväittäjä professori V. Lynn Meek  toteaa lausunnossaan, että työ on yksi parhaimpia, joita hän neljän vuosikymmenen aikana tarkastanut. Kaiken kaikkiaan erinomainen työ.