Vuoden arviointigradu 2023

Oletko lukuvuonna 2022–2023 valmistuneen erinomaisen arviointiin liittyvän opinnäytetyön tekijä tai ohjaaja? Nyt on aika ilmoittaa työ palkintoehdokkaaksi!

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) myöntää 500 euron arvoisen tunnustuspalkinnon ”Vuoden arviointigradu” merkittävälle lukuvuoden 2022–2023 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle. Arviointi voi olla opinnäytetyössä tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä. Valinnan perusteina ovat opinnäytetyön laatu sekä hyöty arviointitoiminnan kehittämiseksi ja arviointikulttuurin vahvistamiseksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksen pohjalta. 

Suomen Arviointiyhdistys on vuonna 1999 perustettu monialainen ja riippumaton rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa dynaamista ja oppivaa arviointikulttuuria Suomessa. Yhdistys haluaa edistää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista sekä hyödyllisen tiedon tuottamista arvioinnista opinnäytetyölle myönnettävän tunnustuspalkinnon avulla. 

Gradupalkinto jaetaan Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä, jotka Hallinnon tutkimuksen seura ja Focus Localis järjestävät Åbo Akademissa Turussa 15.–17.11.2023. Hallinnon tutkimuksen seura sekä alue- ja paikallishallinnon tutkimukseen keskittyvä yhdistys Focus Localis jakavat yhdessä tunnustuspalkinnon parhaalle lukuvuoden 2022–2023 aikana valmistuneelle hallintotieteiden, kuntatutkimuksen tai niihin rinnastettavien oppiaineiden pro gradu -opinnäytetyölle. Samassa tilaisuudessa Suomen Arviointiyhdistys jakaa tunnustuspalkinnon merkittävälle arviointigradulle.

Millaiset työt voivat osallistua kilpailuun?
Voit ehdottaa palkittavaksi ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opinnäytetyön, joka täyttää seuraavat kriteerit:
- Opinnäytetyössä arviointi on tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä.
- Tutkielma täyttää laadukkaan opinnäytetyön kriteerit, osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden ja tieteellisen esitystavan hallintaa.
- Opinnäytetyön tulee olla valmistunut lukuvuonna 2022–2023.
- Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
- Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

Ehdokkaita voi asettaa 30.9.2023 asti osoitteessa:

https://docs.google.com/forms/d/1RciRyifSVUBBbPBmWOLWcnN2kecM6nC-rG15QBfbw2g/edit

Lisätietoja gradupalkinnosta antaa yhdistyksen hallituksen ja gradupalkintoraadin jäsen Kari Mattila Kari@johtajuustaito.fi.

Lisätietoja Suomen Arviointiyhdistyksestä antaa yhdistyksen puheenjohtaja Mari Räkköläinen, puheenjohtaja@sayfes.fi