Parhaan arviointiin liittyvän gradun palkinto 2022

Oletko lukuvuonna 2021–2022 valmistuneen erinomaisen arviointiin liittyvän pro gradun tekijä tai ohjaaja? Nyt on aika ilmoittaa gradu palkintoehdokkaaksi!

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) myöntää 500 euron arvoisen tunnustuspalkinnon merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle pro gradu -opinnäytetyölle. Arviointi voi olla gradussa tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä. Valinnan perusteina ovat opinnäytetyön laatu sekä hyöty arviointitoiminnan kehittämiseksi ja arviointikulttuurin vahvistamiseksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksen pohjalta.

Millaiset työt voivat osallistua kilpailuun?
Voit ehdottaa palkittavaksi pro gradu -tutkielman, joka täyttää seuraavat kriteerit:
- Opinnäytetyössä arviointi on tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä.
- Tutkielma täyttää laadukkaan opinnäytetyön kriteerit, osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden ja tieteellisen esitystavan hallintaa.
- Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuonna 2021–2022.
- Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
- Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

Ehdokkaita voi asettaa 30.9.2022 asti tällä lomakkeella.

Lisätietoja gradupalkinnosta antaa yhdistyksen hallituksen ja gradupalkintoraadin jäsen Minna Tiili, minna.tiili@hel.fi, puh. 09 310 36545.

 

Suomen Arviointiyhdistys on vuonna 1999 perustettu monialainen ja riippumaton rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa dynaamista ja oppivaa arviointikulttuuria Suomessa. Yhdistys haluaa edistää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista sekä hyödyllisen tiedon tuottamista arvioinnista Pro gradu -tutkielmalle myönnettävän tunnustuspalkinnon ”Vuoden arviointigradu” avulla. Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2022.

 

Gradupalkinto jaetaan Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä, jotka Hallinnon tutkimuksen seura ja Focus Localis järjestävät Kuopiossa 16.–18.11.2022. Hallinnon tutkimuksen seura sekä alue- ja paikallishallinnon tutkimukseen keskittyvä yhdistys Focus Localis jakavat yhdessä tunnustuspalkinnon parhaalle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle hallintotieteiden, kuntatutkimuksen tai niihin rinnastettavien oppiaineiden pro gradu -opinnäytetyölle. Samassa tilaisuudessa 17.11. Suomen Arviointiyhdistys jakaa tunnustuspalkinnon merkittävälle arviointigradulle.

 

Lisätietoja Suomen Arviointiyhdistyksestä antaa yhdistyksen puheenjohtaja Mari Räkköläinen, puheenjohtaja@sayfes.fi