Hallinnon Tutkimuksen Seuran vetovastuu Lapin yliopistoon

Hallinnon Tutkimuksen Seuran toiminnan vetovastuu on siirtynyt Lapin yliopiston hallintotieteisiin vuoden 2022 alussa.

Hallinnon Tutkimuksen Seuralla on vakiintunut asemansa alaan liittyvän tieteellisen julkaisutoiminnan harjoittajana sekä hallinnon kehittämisen, tutkimuksen ja koulutuksen tukijana. Puheenjohtaja Jaana Leinosen mukaan jatkossa seuran rooli ja vastuu laaja-alaisen vuoropuhelun mahdollistajana sekä verkostoitumisen myötävaikuttajana tulee erityisesti korostumaan. Esimerkkinä hän mainitsee käynnissä olevan sote- ja pelastustoimen uudistuksen.

– Niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin tulisi voida tukea tälle uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, arvioinnista puhumattakaan. Niinpä seuran tehtävänä on olla luomassa puitteita ja mahdollisuuksia uudistukseen kiinnittyvien uusien ja innovatiivisten yhteistyöavausten syntymiselle, toteaa Leinonen.

Seuran uusi puheenjohtaja on yliopistonlehtori Jaana Leinonen ja varapuheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Ville Kivivirta. Seuran sihteerinä toimii yliopisto-opettaja Henna Nurmi, jäsensihteerinä yliopisto-opettaja Riikka Kangas ja taloudenhoitajana lehtori Jyrki Paukku.

Lisätietoja:

Jaana Leinonen, puheenjohtaja, HTS ry
040 4844 224

Henna Nurmi, sihteeri, HTS ry
sihteeri(at)hallinnontutkimus.fi

Riikka Kangas, jäsensihteeri, HTS ry (jäsenasiat)
jasensihteeri(at)hallinnontutkimus.fi