Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n ja Focus Localis ry:n gradupalkinto 2023

Focus Localis ry ja Hallinnon Tutkimuksen Seura myöntävät yhdessä 500 euron arvoisen tunnustuspalkinnon parhaalle lukuvuoden 2022-2023 aikana valmistuneelle hallintotieteiden, kuntatutkimuksen tai niihin rinnastettavien oppiaineiden pro gradu -opinnäytetyölle.

PALKINTO:
Palkinto jaetaan Hallinnon ja Kuntatutkimuksen Tiedepäivillä Turussa 15.-17.11.2023. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi palkinnon voittaja saa molempien seurojen ilmaisen jäsenyyden kalenterivuodeksi 2024. Jäsenenä voittaja saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvät tiedejulkaisut Hallinnon Tutkimus ja Focus Localis postitse kotiinsa veloituksetta. Palkinnon saajan toivotaan kirjoittavan gradunsa pohjalta lyhyen blogitekstin yhdistysten verkkosivuille alkuvuodesta 2024.

MILLAISET TYÖT VOIVAT OSALLISTUA KILPAILUUN?
Voit ehdottaa palkittavaksi pro gradu -tutkielman, joka täyttää seuraavat kriteerit: 

 • Hallinto-, kunnallistieteiden tai niihin rinnastettavien oppiaineiden opinnäytetyö.
 • Tutkielma on arvioitu vähintään arvosanalla 4 tai magna
 • Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuonna 2022-2023.
 • Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
 • Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

KUKA VOI ASETTAA TYÖN EHDOLLE JA MITEN?
Ehdotuksen palkittavasta työstä voi tehdä opiskelija itse tai joku yliopiston tai oppiaineen edustaja opiskelijan suostumuksella. Työn voi asettaa ehdolle 30.9.2023 mennessä.

Lähetä seuraavat tiedot: 

 • Tutkielman tekijän nimi, puhelinnumero ja sähköposti
 • Tutkielman otsikko ja hyväksymispäivämäärä
 • Linkki verkko-osoitteeseen, jossa gradu on julkaistu
 • Yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, jossa tutkielma on hyväksytty
 • Gradun ohjaajan nimi ja sähköposti
 • Liitetiedostona gradun ohjaajan virallinen arvio / lausunto työstä

sähköpostitse kahdelle vastaanottajalle: sihteeri@focuslocalis.fi ja kaisu.sahamies@tuni.fi otsikolla "Gradupalkinto 2023". Vain työt, joista on ilmoitettu kaikki pyydettävät tiedot ja toimitettu tarvittavat liitteet otetaan huomioon arvioinnissa.

TÖIDEN ARVIOINTI:
Arvioinnissa painotetaan tutkimuksen tieteellisen laadun lisäksi työn yhteiskunnallista relevanssia. Päätöksen palkittavasta työstä tekee asiantuntijaraati, jonka edustajat on nimetty Focus Localis ry:n hallituksen ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran johtokunnan toimesta.

LISÄTIETOJA:
Gradupalkinto: Kaisu Sahamies, kaisu.sahamies@tuni.fi
Hallinnon ja Kuntatutkimuksen Tiedepäivät 2023: https://www.abo.fi/fi/hktp2023/ #HKTP2023
Focus Localis ry: 
https://www.focuslocalis.fi/ @focuslocalis
Hallinnon Tutkimuksen Seura: 
https://www.hallinnontutkimus.fi/ @HTseura

TIETOSUOJA:
Läpinäkyvyyden vuoksi kaikki kilpailuun ilmoitetut ja palkinnon saanut pro gradu listataan Focus Localis ry:n ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran kotisivuilla.

Tietosuojaseloste alla:

Tietosuojaseloste 2023