Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2018

Hallinnon tutkimuksen seura ja Kunnallistieteen yhdistys järjestävät yhteistyössä hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät Lapin yliopistossa 14.-16.11.2018. Tiedepäivien teemana on "Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio - tahdon asia". Hallinnon keskeisiin reformeihin liittyy vahvoja toiveita ja odotuksia organisaatioiden tehokkuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Lopulta muutokset kuitenkin todennetaan palvelujen laadussa, saatavuudessa ja kansalaisten roolissa palveluiden käyttäjinä. Digitalisaatiota hyödyntävät julkiset ja julkisrahoitteiset organisaatiot rakentaessaan palvelutuotantoonsa monituottajamalleja palvelumuotoilun keinoin.

Päivillä kuullaan alustuksia hallinnon kehittämisen ja digitalisaation mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Pääpuheenvuoron tulee pitämään professori Birgit Jaeger Roskilden yliopistosta. Ohjelmassa on myös digiloikkaan pureutuva paneeli, työryhmätyöskentelyä sekä tuttuun tapaan prekonfferenssi jatko-opiskelijoille.

Tiedepäivillä kokoontuu temaattisia työryhmiä, joiden papereiden avoin haku on nyt käynnissä. Työryhmässä esittämisestä kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 300 sanan abstrakti viimeistään 30.9.2018 sähköpostitse suoraan työryhmän vetäjille.

Ilmoittautuminen, päivien ohjelma ja lisätietoa mm. työryhmätyöskentelystä: www.ulapland.fi/hktp2018