Hallinnon Tutkimus -lehden toimitus

Professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta ja erikoistutkija Marika Kylänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on valittu Hallinnon Tutkimus lehden toimitukseen vuosiksi 2016-2018.

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä referee -julkaisu, jossa julkaistaan tieteellisiä artikkeleja julkisen, yritysten ja järjestöjen hallinnon, johtamisen ja organisoinnin tutkimuksesta. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut Suomen yliopistot -yhdistys Unifin aloitteesta julkaisujen laadun arviointia ja luonut järjestelmän, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Suomessa tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle. Hallinnon Tutkimus on sijoitettu tasolle kaksi, koska lehti on kansallisesti alan johtavia tieteellisiä julkaisukanavia.

Tietoa lehdestä ja toimitusprosessista löytyy täältä.

Lisätietoja:
Jari Vuori, professori
Päätoimittaja, Hallinnon Tutkimus -lehti
ht@uef.fi

 Marika Kylänen
erikoistutkija
Toimitussihteeri, Hallinnon Tutkimus -lehti
ht@uef.fi